Meer conversie door usability-inzichten

In samenwerking met Yellowgrape voerden we usability-onderzoek uit op de website van Dekbed Discounter om te achterhalen hoe de gebruikerservaring en de conversie op mobiele apparaten kon worden verbeterd.

Of het de moeite waard was? Zeker weten, het beter zichtbaar maken van de zoekfunctionaliteit leidde tot een conversiestijging van maar liefst 6%

  • Nieuwe inzichten voor A/B-tests
  • Tien concrete verbeterpunten om de gebruikerservaring te verbeteren
  • Conversiestijging van 6% voor zoekers op de website

Wie is de klant?

Op 25-jarige leeftijd begint Niels Verwij aan zijn reis als ondernemer en besluit hij Dekbed Discounter op te richten. In het jaar 2014 werd de beddenbranche door een kleine groep partijen gedomineerd. Dat moet beter kunnen, dacht Niels. Met een strategie van scherp inkopen, scherp aanbieden goede marketing en uitstekende service veroverde hij in rap tempo de markt. Jaarlijks verdubbelt Dekbed Discounter de groei, waarbij zij in 2020 ruim 55 miljoen euro omzette (Twinkle 100; 2020). 

Wat wilden we achterhalen?

Vanwege het feit dat het CRO-traject bij Yellowgrape recentelijk van start was gegaan en het al even geleden was sinds Dekbed Discounter het laatste usability-onderzoek had uitgevoerd, is ervoor gekozen om een algemeen usability-onderzoek op te zetten. 

In een algemeen usability-onderzoek voeren testers een verschillende taken uit op de website, zonder dat er op één specifiek website-onderdeel wordt ingezoomd.

Op die manier komt er al bij de eerste test een grote hoeveelheid aan feedback binnen - een ideaal startpunt voor een UX- of CRO-traject (meer over verschillende soorten usability-onderzoek lees je in dit artikel). 

Dit resulteerde in de volgende hoofdvraag:

Hoe ervaren gebruikers de mobiele website van Dekbed Discounter? 

 

Hoe hebben we dit gedaan?

Aan de hand van de doelgroepcriteria van Dekbed Discounter, zijn tien testers geworven uit de testerdatabase van User Sense. Zij zijn gevraagd deel te nemen aan ongemodereerde testsessies, waarbij de testers zelfstandig taken hebben uitgevoerd op de website en continu hardop nadachten en feedback gaven. 

Om lessen te kunnen trekken uit de feedback van de testers, heeft het UX-team van User Sense de testsessies geanalyseerd en samengevat in een UX-onderzoeksrapport. Uit het rapport volgden tien concrete verbeterpunten en een schat aan input voor nieuwe A/B-tests. 

Hoewel de A/B-tests nog in volle gang zijn, springt een van die tests er nu al met kop en schouders bovenuit: de conversieverhogende A/B-test waarin de zoekfunctionaliteit beter zichtbaar is gemaakt.

Het usability-inzicht

In de voorgaande situatie was de zoekfunctionaliteit van Dekbed Discounter niet goed genoeg zichtbaar. Dit bleek enerzijds uit het usability onderzoek waarin een respondent onder andere aangaf:
 

‘’Ik wil nu op zoek naar een satijnen dekbed. Waar is de zoekbalk? O die staat bovenaan, die had ik niet gezien. De zoekfunctie is niet duidelijk!’’


Anderzijds was ook in de data-analyse te zien dat het gebruik van de zoekfunctie relatief laag was, dit percentage lag rond de 5%. Dit terwijl duidelijk te zien was dat bezoekers die de zoekfunctie gebruiken een grotere kans hebben om te converteren dan bezoekers die dit niet doen.

De A/B-test

Hiernaast is te zien in het origineel het zoekicoon was samengevoegd met het icoon voor het menu, hetgeen dus voor onduidelijkheid zorgde.

Door een subtiele aanpassing te maken en het icoon los te trekken en daarmee ook de zoekfunctionaliteit te isoleren is getracht de gebruikerservaring te verbeteren. Deze aanpassing is vervolgens in een A/B-test getest gedurende een periode van 4 weken en de resultaten waren ontzettend positief. 

Niet alleen nam het gebruik van de zoekfunctionaliteit met 33% toe, ook de conversieratio van bezoekers die deze functionaliteit dus gebruikt hadden was ruim 6% hoger in de testvariant. Zo bleken we met een kleine aanpassing een grote verandering in het gedrag en de conversie te veroorzaken.

Ook meer conversie?

Door het luisteren naar de doelgroep van Dekbed Discounter zijn er ruim tien concrete verbeterpunten ontdekt, nieuwe input voor A/B-tests verzameld én is de conversie van zoekers met 6% verhoogd.