Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

UX Benchmark als basis voor concurrentieanalyse

In opdracht van Mijndomein - een van de grootste partijen op het gebied van hosting - voerden wij een uitgebreide UX Benchmark uit om te achterhalen hoe de website van Mijndomein presteert ten opzichte van de directe concurrentie. 

Door meer dan 300 testers deel te laten nemen aan het onderzoek zijn de resultaten te generaliseren. Mede door het grote aanteal deelnemers zijn er een hoop waardevolle inzichten verkregen, waardoor Mijndomein het competitieve voordeel kan behouden en verder kan uitbouwen. 

Schat aan competitieve inzichten

Uitgebreide antwoorden hebben geresulteerd in een schat aan waardevolle concurrentie-inzichten.

Quick wins en optimalisaties ontdekt

Door het onderzoek zijn tientallen quick wins en optimalisaties ontdekt.

Nieuwe input voor a/b-tests

De inzichten hebben geleid tot een goed gevulde backlog voor verdere optimalisaties.

Over de klant

Doelstellingen

Onderzoeksmethoden

Concurrentie-inzichten

Resultaat

Over Mijndomein
Sinds de oprichting in 2023 heeft Mijndomein meer dan 230.000 klanten mogen verwelkomen en ruim 700.000 domeinnamen mogen registreren. Sindsdien zijn ze uitgegroeid tot een van de toonaangevende hostingbedrijven in Nederland.

Over The Sharing Group
Mijndomein maakt onderdeel uit van The Sharing Group waaronder naast Mijndomein ook andere grote namen vallen zoals MyWheels, EnergyZero en Cargoroo. 

Om inzicht te krijgen in hoe Mijndomein presteert ten opzichte van de concurrentie, zijn er metrics verzameld voor de volgende onderdelen:

 • Findability. Welke websites trekken de aandacht bij het zoeken naar een bedrijf dat domeinnamen kan registreren? Welke websites zijn zij het meest geneigd om te gebruiken en welke motivatie ligt hieraan ten grondslag? 
 • Loyalty. Hoe waarschijnlijk is het dat gebruikers de website aan een ander aanraden en zelf terugkeren naar elk van de websites?
 • Credibility. In hoeverre voelen gebruikers zich op hun gemak en zeker van hun zaak om iets te bestellen bij elk van de websites? 
 • Appearance. In welke mate is elk van de websites visueel aantrekkelijk, duidelijk en makkelijk in gebruik? 
 • Usability. In hoeverre zijn gebruikers in staat door de websites heen te navigeren en hoe ervaren zij de gebruiksvriendelijkheid van elke website? 
 • Clarity. In welke mate zijn gebruikers geneigd om iets te bestellen bij elk van de websites ten opzichte van alternatieven in de markt? 

Onderzoeksmethode
Voor dit onderzoek is een combinatie gebruikt tussen unmoderated user tests en vragenlijsten, waarbij de sessies zowel op mobiel als desktop zijn uitgevoerd. Hierbij zijn alle testers gevraagd om een zoekopdracht van Google te doen, gevolgd door het uitvoeren van taken op elk van de websites die onderdeel waren van de UX Benchmark. De volgende zaken zijn uitgevraagd:

 • Findability. Testers zijn gevraagd om verschillende open en gesloten vragen te beantwoorden na het uitvoeren van een zoekopdracht op Google. 
 • SUPR-q. De SUPR-q is gebruikt om de meest interessante metrics te verzamelen en een totaalscore te berekenen. Door het gebruik van de SUPR-q kon de website van Mijndomein worden vergeleken met de concurrentie. De vergelijking kon worden gemaakt op basis van de totaalscore, als ook de individuele metrics zoals credibility, loyalty, usability, appearance en clarity. 

Werving van meer dan 300 testers
Om de resultaten te kunnen generaliseren zijn ruim 300 testers geworven via onze wervingsservice. Hiervan heeft de helft deelgenomen vanaf een mobiel apparaat en de andere helft vanaf desktop. Om een goede spreiding in de sample te kunnen garanderen, is de werving opgedeeld in meerdere cohorten. Hierbij is gekeken naar geslacht als ook leeftijdsgroepen. 

Voorbeeld visuele weergave SUPR-q scores.

Een grote hoeveelheid aan inzichten zijn verzameld door het uitvoeren van de UX-benchmark. Om de resultaten te interpreteren, zijn deze opgeknipt in verschillende thema's. De meest voorkomende thema's in deze UX Benchmark waren: 

 

 • Tarieven. Gedetailleerde inzichten rondom de voorkeuren voor de tariefstelling zijn verzameld. De inzichten liepen uiteen van meer informatie over de voorwaarden tot aan de prijs zelf. 
 • Productinformatie. Diepgaande inzichten rondom de informatie van elk van de pakketten zijn verzameld, waarbij duidelijk naar voren kwam welke werkwijze de voorkeur heeft en waarom. 
 • Klantreviews. Ook in dit onderzoek werd de waarde van klantreviews opnieuw bevestigd. Zo kwam duidelijk naar voren dat deze een belangrijke rol spelen in het beslissingsproces. Los daarvan, deden testers suggesties over hoe de reviews konden worden getoond als ook hoe deze in verschillende flows konden worden opgenomen. 
 • Vergelijken van pakketten. Gedetailleerde inzichten over het vergelijken en weergeven van verschillende plannen en pakketten zijn vergaard.

Door het uitvoeren van de UX Benchmark is duidelijk geworden hoe Mijndomein presteert ten opzichte van de directe concurrentie en waar de grootste verbeterslagen vallen te behalen. Een greep uit de opbrengsten van dit onderzoek:
 

 • Onduidelijkheden in de checkout zijn geïdentificeerd en opgelost
 • Voorkeuren op het gebied van tariefstellen zijn in kaart gebracht, waarvoor meerdere quick wins zijn geïmplementeerd
 • Een redesign om competitief voordeel te behalen en te vergroten wordt gemaakt
 • De backlog voor a/b-tests is aanzienlijk uitgebreid door de inzichten uit dit onderzoek

Al met al concludeert Mijndomein dat het uitvoeren van de UX Benchmark zich heeft uitbetaald, wat betekent dat de UX Benchmark met enige regelmaat zal worden uitgevoerd. 

Arnout van Scherpenzeel van Mijndomein:

"Het platform en de testerdatabase van User Sense is van grote toegevoegde waarde. Het heeft ons veel tijd en moeite bespaard. En ook de antwoorden op de vragenlijsten waren uitgebreid. We zijn erg tevreden met de kwaliteit van de testers en de resultaten van het onderzoek."

Boek een demo