Flash

Wanneer je verschillende soorten usability testing inzet

Gepuliceerd op 14 januari 2020. 

In dit hoofdstuk zoomen we dieper in op de rol die usability testing speelt in het ontwikkelproces en wanneer je welke variant het beste kunt inzetten. De algemene regel is dat wel testen altijd beter is dan niet testen, maar afhankelijk van de fase in het ontwikkelproces leent de ene vorm zich beter dan de anderen. 

In andere artikelen gaan we dieper in op het aantal respondenten nodig voor usability testing, wat usability testing inhoudt en hoe je usability testresultaten analyseert.

Testen van schetsen en niet-interactieve prototypen

Dit type test wordt ook wel een verkennende user test genoemd, waarbij schetsen of mock-ups van een website of app wordt getest. Omdat de tester het prototype nog niet kan gebruiken, is het aan te raden een moderator bij de gebruikerstest aanwezig te hebben.

Dit type test kun je afnemen in een usability lab of online. 

In deze vroege fase van het ontwikkelproces zou het design team geïnteresseerd kunnen zijn in hoeverre de interface:

 • De gebruiker helpt om zijn doelen te behalen;
 • Duidelijk maakt welke stappen de gebruiker moet voltooien;
 • En navigeren naar verschillende pagina’s eenvoudig maakt.

Het testen van een product vroeg in de ontwikkelcyclus is van onmiskenbare waarde. Zo vinden fundamentele beslissingen over het design al vroeg in de cyclus plaatst, die doorwerken op de fases die daarop volgen. Door een eerste versie al in een vroeg stadium te testen kan veel tijd en geld worden bespaard.

Testen van interactieve prototypes

Dit type test wordt ook wel de assessment test genoemd. In deze fase test je een product dat al wat functionaliteiten heeft ingebouwd en waarin de tester zonder moderator door de website of app heen kan bewegen. Het hebben van een moderator is dan ook niet noodzakelijk en de test kan zowel online als in een usability lab plaatsvinden. 

In tegenstelling tot een verkennende usability test (fase 1), wordt bij een assessment test (fase 2):

 • Niet alleen feedback gegeven, maar taken ook daadwerkelijk uitgevoerd
 • De communicatie met een eventuele moderator zoveel mogelijk beperkt
 • Kwantitatieve data verzameld (zoals bijv. de error rate, time to complete, etc. )

Testen van product voor de lancering

Dit type test wordt ook wel de validatie- of verificatietest genoemd. Deze test vindt plaats aan het einde van de ontwikkelcyclus, vlak voordat het product op de markt wordt gebracht. Net zoals bij fase twee kan dit type test online worden voltooid, zonder moderator. 

De validatietest is veel opzichten hetzelfde als de assessment test in fase twee, maar verschilt op drie punten:

 • Usability criteria waar het product aan moet voldoen zijn voorafgaand aan de test opgesteld. Dit kunnen kwantitatieve variabelen zijn zoals de error rate of time to complete, maar ook of eerder ontdekte problemen die nu zijn verholpen. 
 • De tester heeft heel beperkt of helemaal geen contact met de eventuele moderator
 • Het verzamelen van kwantitatieve data heeft de grootste focus

Wanneer bovenstaande datapunten zijn verzameld worden deze vervolgens afgezet tegen een project-, bedrijfs-, of industriebenchmark om inzicht te krijgen hoe het product presteert. Wanneer het product niet aan de eerder eisen voldoet, wordt het verder doorontwikkeld

A/B usability testing

Dit type test wordt ook wel de vergelijkende user test genoemd en kan gedurende elke fase in de designcyclus worden ingezet. In een vergelijkende test worden meerdere designs uitgezet bij testers. Dit kunnen bedrijven doen door zelf meerdere designs te maken, maar ook door een eigen design te vergelijken met die van de concurrentie. 

Door meerdere varianten te laten testen krijg je inzicht in wat wel en niet werkt. Vaak wint het ene design het niet van het andere design, maar worden goed werkende elementen beide verschillende designs meegenomen in één nieuwe design.

 

Design thinking en usability testing

Design thinking is een vrij nieuwe maar vooraanstaande methodologie voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Hierbij staat de gebruiker centraal en wordt voorafgaand aan het ontwikkelproces veel onderzoek gedaan naar de gebruiker. 

Hieronder kijken we specifiek naar de rol van usability testing binnen design thinking. Wil je meer over design thinking zelf te weten komen? Dan raden we je aan dit artikel te lezen. 

Het laten testen van een prototype, alpha, beta of live-versie met echte gebruikers is een essentieel onderdeel van Design Thinking. Met betrekking tot usability testing in Design Thinking staan twee dingen centraal:

 • Testen in de ontwikkelcyclus betaalt zich uit. Vroeg testen in de ontwikkelcyclus laat zien hoe gebruikers overweg gaan met het prototype en verschaft inzicht in wat wel én niet werkt. Aanpassingen in het design kunnen gelijk worden meegenomen, zonder dat dit veel tijd of geld kost. 
 • Design is nooit af. Ook wanneer een website of app op de markt is gebracht betaalt het (structureel) uitvoeren van usability testen zich uit. Hierdoor krijgen bedrijven inzicht in de snel veranderende behoeftes van gebruikers en helpt het om competitief voordeel te behouden. 

 

Wil jij een betere ervaring voor jouw klanten?

Trial aanvragen

 

 

Bijverdienen met het testen van websites and apps?

Aanmelden als tester

 

Flash